Jumat, April 10, 2009

Tuk Partai-partai Islamku!


Tuk Partai-partai Islamku!
Karya Jihad Fikri

Hei partai-partai Islamku...

Kemenangan bukanlah dari banyaknya masa…
Bukan juga dari kuasa dunia..

Ku sering merasa lupa, ketika dunia mengenal kita...
Ketika pujian dan kemulyaan seolah-olah terbang mengelilingi kita...
Kebesaran Allah seolah-olah serasa hilang sedikit-demi sedikit dari ingatan kita...
Tanpa sadar aku telah melupakan kemampuan Allah tuk merubah segalanya...

Hei Partai-partai Islamku!

Ingatkah engkau peristiwa perang hunain?...
12 ribu pasukan membuat pasukan merasa bangga...
Tak mungkin ada kata kalah dalam benak mereka...
Tetapi Allah memberikan kekalahan kepada mereka...
Sehingga Allah berkata, (surah Al Qasas : 85)

“Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (hai para mukmin) di medan peperangan yang banyak, dan (ingatlah) peperangan Hunain ,yaitu di waktu kamu menjadi congkak kerana banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun, dan bumi yang luas ini telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai.”

Hei....

Kemana rasa tawadhu’ ku ini...?
Tak terasa mulut ini sombong membanggakan partaiku...
Bahkan tak terasa mulut ini keluar ucapan merendahkan partai saudaraku...
Kenapa masih saja perasaan dengki selalu muncul dalam dadaku,
ketika melihat partai saudaraku melebihi partaiku?

Hei partai-partai Islamku!

Apakah engkau lupa Allah telah menyatukanmu dalam Islam, ketika dulu berseteru...
Dan Allah telah memulyakanmu dalam Islam, ketika dulu dalam kehinaan...
Kenapa engkau saat ini masih saja berseteru karena kedengkianmu?

Hei partai-partai Islamku!

Allahlah yang memberikan kemenangan kepada kita...
Istiqomah dijalan-Nyalah kemenangan sesungguhnya...
Walau kemenangan partai adalah bagian dari perjuangan kita...
Apalah arti kemenangan masa, akan tetapi lupa Pencipta massa...

Hai partai-partai Islamku...
Hai saudara-saudara se-Imanku...
Tolong,...
Dengarkanlah curahan hati dari saudaramu...
Seorang yang selalu merindu...
Umat Islam yang bersatu....
Dalam perjuangan di jalan-Mu....

Tidak ada komentar:

Posting Komentar